Bondeoprørere


I forbindelse med den alvorlige landbrugskrise i 1920'erne opstod der en libertær bondebevægelse, som forlangte selvstyre. Bondebevægelsen har mange ting til fælles med rådssocialisterne, når man ser bort forskelle der naturligt følger af bevægelsen forankring i klassen af selvejende bønder.