Moin

Nordslesvig.dk er en hjemmeside, der stadig er under opbygning, så der vil ske mange ændringer i den kommende tid.

Formålet med Nordslesvig.dk er at give et mere sandfærdigt og nuanceret billede af den politiske og historiske udvikling, der endte med Slesvigs deling i 1920 og Nordslesvigs indlemmelse i kongeriget Danmark. Nationalismens fremkomst og udvikling i Danmark og Slesvig-Holsten er en vigtig periode i vor fælles historie, som vi kan lære meget af, hvis vi ellers kan og vil trænge igennem den stærkt nationalistisk farvede historieskrivning.

Nationalismen blev både nord og syd for Kongeåen det liberale borgerskabs vigtigste redskab til at mobilisere almindelige mennesker i kampen mod enevældet. Af alle "ismer" er nationalismen den mest effektive, når magteliter vil skaffe sig den brede befolknings støtte og sympati. Men nationalismen er et farligt redskab. Den nationalistiske kamp om og i Slesvig førte til to krige og tusinder af dræbte eller invaliderede unge mænd.