Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Kildetekster > Slesvig-holstenstenerne > Proklamationen

Proklamationen


Medborgere!

Vor hertug er ved en folkebevægelse i København blevet tvunget til at afskedige sine hidtidige rådgivere og til at indtage en fjendtlig holdning overfor hertugdømmerne.

Landsherrens vilje er ikke mere fri, og landet er uden regering.

Vi vil ikke tåle, at tysk land bliver givet til pris for de danskes rovlyst. Store farer kræver store beslutninger: der behøves en styrende myndighed til at forsvare grænsen og opretholde ordenen.

Idet vi bøjer os for den påtrængende nødvendighed og føler os stærke ved den os hidtil viste tillid, har vi, følgende det kald, der er udgået til os, foreløbig overtaget ledelsen af regeringen, som vi vil føre i vor arvehertugs navn og til opretholdelse af landets og hans rettigheder.

Vi vil uopholdelig sammenkalde den forenede stænderforsamling, og så snart landsherren igen er fri, eller stænderforsamlingen har overdraget ledelsen af landets anliggender til andre, vil vi give magten tilbage.

Vi vil med al kraft slutte os til Tysklands enheds- og frihedsbestræbelser.

Vi opfordrer alle landets velsindede indbyggere til at forene sig med os. Lad os ved fasthed og orden give det tyske fædreland et værdigt vidnesbyrd om den patriotiske ånd, der opfylder Slesvig-Holstens befolkning.

Kiel, den 24 marts 1848
Den provisoriske Regering
Beseler, Friederich prins af Slesvig-Holsten, F. Reventlou, M.T. Schmidt.

(kilde: Hans Schultz Hansen. Artikel i bogen: 1848 - det mærkelige år, redigeret af Claus Bjørn, København 1998)
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login