Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Kildetekster > Slesvig-holstenstenerne > Kongens svar

Kongens svar

På Deres andragende har vi at meddele Dem:

at det er vor agt at tilstå vort hertugdømme Holsten, som er en selvstændig tysk forbundsstat, en på udstrakt valgrets grundlag bygget, i sandhed fri forfatning, hvori navnlig også folkevæbning, trykkefrihed og foreningsret vil finde deres fyldestgørelse;

at som følge derfor vort hertugdømme Holsten ved siden af sin egen regering og militærforfatning også vil erholde særskilte finanser, så snart den endelige opgørelse, ved siden af de øvrige betingelser for en union med Danmark og Slesvig, er fastsat;

at vi tillige åbent vil slutte os til bestræbelserne for oprettelsen af et kraftigt og folkeligt tysk parlament;

at vi hverken har ret eller magt eller vilje til at indlemme vort hertugdømme Slesvig i Det tyske Forbund, hvorimod vi vil styrke Slesvigs uopløselige forbindelse med Danmark ved en fælles fri forfatning;

men ved siden deraf kraftigt vil beskærme Slesvigs selvstændighed ved udstrakte provinsielle institutioner, navnlig en egen landdag og særskilt forvaltning.

Tillige vil vi betyde Dem:

at det er vort alvorlige ønske, i oprigtig samvirken med vore kære og tro undersåtter, at grundlægge fred og frihed i vores lande;

at vi tillige erkender det som den legitime fyrstes helligste pligt med al magt at beskytte lovens herredømme og landsfredens opretholdelse.

Christiansborg Slot, 24. marts 1848

Frederik R.
A.W. Moltke

(kilde: Claus Bjørn, 1848 Borgerkrig og revolution, Gyldendal 1998)

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login