Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Statistik

Statistik


Indvandrere og efterkommere fordelt p\E5 oprindelsesland, pr. 1. januar 2009.

                                 Indvand.  Efterkom. I alt        Pct.
Tyrkiet                         31.834  26.357     58.191   11,1 %
Tyskland                      27.791    2.594     30.385     5,8 %
Irak                              21.283    7.634    28.917     5,5 %
Polen                           24.383     2.815    27.198     5,2 %
Libanon                       12.035   11.528    23.563     4,5 %
Bosnien-Hercegovina  17.989     4.104    22.093     4,2 %
\D8vrige Afrika               16.408     4.354    20.762     3,9 %
Pakistan                      10.827     9.053    19.880    3,8 %
Jugoslavien                 11.248     5.893    17.141    3,3 %
Somalia                       10.231     6.458    16.689    3,2 %
Norge                          14.541     1.415    15.956    3,0 %
Sverige                        13.225     1.915    15.140    2,9 %
Iran                             11.904     2.992    14.896    2,8 %
\D8vrige Asien                11.041     3.283    14.324    2,7 %
Vietnam                         8.865     4.761    13.626    2,6 %
Storbritannien             11.757     1.229    12.986    2,5 %
Afghanistan                   9.717     2.470    12.187    2,3 %
Sri Lanka                       6.703     3.960    10.663    2,0 %
Syd- og Mellemamerika 8.886        843      9.729    1,8 %
Nordamerika                 8.557        931      9.488    1,8 %
Kina                              8.221     1.135      9.356    1,8 %
Thailand                        8.310        534      8.844    1,7 %
Island                           7.597     1.035      8.632    1,6 %
Filippinerne                   7.366        951      8.317    1,6 %
Ukraine                         5.885        331      6.216    1,2 %
\D8vrige lande               75.167   15.690    90.857  17,3 %
Alle lande                  401.771 124.265 526.036 100,0 % 1)

Denne statistik undervurderer antallet af mennesker, der har en anden baggrund end dansk. Hvis blot en af for\E6ldrene er dansk statsborger og f\F8dt i Danmark, s\E5 regnes personen selv som dansker. B\F8rn af efterkommere med dansk statsborgerskab vil s\E5ledes blive registretet som danskere, uanset om en eller begge for\E6ldre har udenlandske r\F8dder.

Desuden er en r\E6kke "gamle" eller "traditionelle" mindretal slet ikke medtaget i statistikken.

F\E6ringer i Danmark             ca. 22.549 2)
Gr\F8nl\E6ndere i Danmark            18.563 3)
Tyske mindretal i Nordslesvig   15.000 - 20.000 4)
J\F8der                                   ca.   7.000  5)
Roma                                          5.000-7.000 6)
Nordslesvigere                                   ? *)
Polakker                                             ? **)
I alt                                      ca.65.000 - 75.000

De nationale mindretal i Danmark udg\F8r mindst omkring 600.000 mennesker, hvoraf den st\F8rste gruppe best\E5r af ca 60.000 tyrkere. Selv hvis indvandere og flygtninge fraregnes, s\E5 udg\F8r de nationale mindretal af mennesker, der er f\F8dt i Danmark, mindst ca. 200.000 mennesker.

-----
*) Nordslesvigere omfatter: Medlemmer af det tyskemindretal bosat uden for Nordslesvig, samt nordslesvigere i \F8vrigt, herunder ogs\E5 frisere.

**) Is\E6r efterkommere efter de s\E5kaldte roepolakker.

Kilder:
1) Tal og Fakta, Udl\E6ndingeservice, Juli 2009
2) HAGT\D8L UM F\D8ROYSKAR \DATISETAR EIN KANNING UM F\D8ROYSKAR \DATISETAR \CD DANMARK, udgivet af Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget, 2007.
3) Faktah\E6ftet \BBGr\F8nl\E6ndere bosiddende i Danmark\AB er
udgivet af Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget, 2007.
4) Bund Deutscher Nordschleswigers hjemmeside.
5) Det Mosaiske Troessamfunds hjemmeside.
6) Wikipedia.

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login