Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Mindretalsrettigheder > Navn

Navn

Retten til navns nævnelse på ens egen skrive- og talemåde.

Europarådets rammekonvention om nationale mindretal:

Artikel 11
1. Parterne forpligter sig til at anerkende, at enhver person, der tilhører et nationalt mindretal, har ret til at bruge sit efternavn (slægtsnavn) og fornavne på mindretalssproget og ret til officiel anerkendelse af dem, i overensstemmelse med reglerne herfor i deres lovgivningssystem.

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login