Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Mindretalsrettigheder

Mindretalsrettigheder

Mindretalsbeskyttelse er en del af menneskerettighederne, blot udformet således at de nationale mindretal får samme beskyttelse af grundrettigheder som flertallet.

Europarådets rammekonvention om nationale mindretal:

Artikel 1
Beskyttelsen af nationale mindretal og af rettighederne og frihederne for personer, der tilhører disse mindretal, udgør en integrerende del af den internationale beskyttelse af menneskerettigheder og falder som sådan inden for rammerne af internationalt samarbejde.

Submenu

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login