Dokumenter


Rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal (1998) og sprogpagten (2001) sikrer retten til at bekende sig til et nationalt mindretal.